fbpx
พฤติกรรมของเด็กเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเรา
SI คือ กระบวนการทำงานของ “สมอง”ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ที่ได้รับจากสิ่งเร้าต่างๆ ที่กระตุ้นร่างกายผ่านทางระบบประสาทรับความรู้สึก และแสดงออกมาในรูปของ
“พฤติกรรม”ระบบประสาทรับความรู้สึก ทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย

-การมองเห็น (Visual System)
-การได้ยิน (Auditory System)
-การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System)
-การได้กลิ่น (Olfactory System)
-การรับรส (Gustatory System)
-การรับรู้การทำงานกล้ามเนื้อผ่านเอ็น/ข้อต่อ(Proprioception)
-การทรงตัว (Vestibular)

SI สำคัญอย่างไร ?

ผลวิจัยพบว่า ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 ประเภท มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวัย 7 ปีแรก เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันนั้นต้องอาศัยการประสานงานกันของระบบรับความรู้สึกทั้ง 7 ประเภท หากระบบนี้ทำงานได้ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น
-การเคลื่อนไหว
-การทรงตัว
-กล้ามเนื้อ
-ภาษา
-อารมณ์
-การรับรู้เรียนรู้
และการเข้าสังคม

ซึ่งหากเกิดความบกพร่องหรือไม่สมดุลของระบบประสาทรับความรู้สึก ทำให้เกิด “ภาวะ SID (Sensory Integrative Dysfunction)” หรือ ภาวะที่เด็กมีปัญหาในการรับข้อมูลความรู้สึก เนื่องจากสมองมีการแปลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบประสาทรับความรู้สึกทั้ง 7 ประเภท ผิดพลาด ก่อให้เกิดความไม่สมดุล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ

ภาวะ SID สามารถเป็นได้หลายอาการร่วมกัน พบได้ในเด็กทั่วไป และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น สมาธิสั้น (ADHD) ออทิสติก (ASD) พัฒนาการช้า และ ความบกพร่องในการจัดการประสาทรับความรู้สึก (Sensory Processing Disorder)

ฝึกระบบประสาทรับความรู้สึก ทั้ง 7 ด้วยกิจกรรมเหล่านี้

1.การมองเห็น (Visual System) – ฝึกด้วยการเล่นเกมส์ฝึกสายตา เช่น หาภาพที่ซ่อนอยู่ จับคู่ภาพ ระบายสี หรือ อาจใช้ไฟฉาย พัดลมที่มีไฟบนใบพัด เปิดในที่มืด เพื่อกระตุ้นประสาทการรับรู้ผ่านทางตา

2.การได้ยิน (Auditory System) – ฝึกด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กๆฟัง / ใช้หูฟังเพื่อช่วยในการฟังเสียงต่างๆ หรือให้ฟังเสียงรอบๆตัว ทำเสียงเคาะเพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ

3.การรับสัมผัสทางผิวหนัง (Tactile System) – ฝึกด้วยการให้หยิบจับสิ่งของหรือวัตถุที่มีผิวสัมผัสหรือ รูปทรง ต่างๆ เช่น ทราย ดินน้ำมัน แป้ง บอลสัมผัส หรืออาจนวดที่ผิวเด็กๆ ก็ได้

4.การได้กลิ่น (Olfactory System) – ฝึกด้วยการให้ดมกลิ่นสิ่งของ/อาหาร/ผักผลไม่ ที่มีกลิ่นที่หลากหลาย ทั้งกลิ่นหอมและเหม็น

5.การรับรส (Gustatory System) – ฝึกด้วยการให้ลองชิมอาหารหรือผักผลไม้รสต่างๆ เช่น รสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด ขม เพื่อให้เด็กๆสามารถแยกรสชาตต่างๆได้และเรียนรู้ว่าสิ่งไหนอันตรายหรือไม่สามารถกินได้

6.การรับรู้การทำงานกล้ามเนื้อผ่านเอ็น/ข้อต่อ(Proprioception) – ฝึกด้วยการให้เด็กๆลองปีนป่าย ห้อยโหน ดึงหรือลากของหนักที่เหมาะสม ปักหมุด กดลูกปัดลงในดินน้ำมัน

7.การทรงตัว (Vestibular) – ฝึกด้วยการให้เด็กๆลองเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ เช่น การกระโดด นั่ง นอน กลิ้ง ยืนขาเดียวเพื่อทรงตัว

**หมายเหตุ** ควรเริ่มฝึกเด็กๆตั้งแต่แรกเกิด-3 ปี เพราะเป็นช่วงที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเส้นใยประสาทมีการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทดีที่สุด

No photo description available.
May be a cartoon