fbpx
เช็ค พัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ
การเฝ้าสังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ 👶 ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญ
ตั้งแต่แรกเกิดจนโต เนื่องจากแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่ควรจะเป็นต่างกัน วิธีการที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการในแต่ละด้านก็ต่างกัน และหนึ่งในนั้นคือ“พัฒนาการด้านภาษาและการพูดสื่อสาร”
โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน
📌1.การรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)
เช่น เด็กทารก เวลาที่ต้องการอะไร ก็จะส่งเสียงร้อง
พอแม่เดินมาอุ้ม เอานมให้กิน ร้องเพลงกล่อม
เด็กจะเริ่มมีการรับรู้ เข้าใจ เริ่มจำเสียงได้
เมื่อได้ยินซ้ำอีก เด็กจะระลึกได้ว่าเป็นเสียงของใคร
📌2.การแสดงออกทางภาษา (Expressive Language)
เมื่อเด็กโตขึ้น เริ่มมีการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อม เกิดการเลียนแบบเลียนเสียงที่ได้ยิน
เชื่อมโยงความเข้าใจกับคำที่รู้จักซ้ำๆ เกิดความจำ
และพูดออกมา ซึ่งในช่วงวัย 2-5 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านภาษา
ไม่ว่าจะเป็นการ เรียนรู้คำศัพท์ การใช้คำพูด ได้ดีกว่าช่วงวัยอื่นๆ
ดังนั้น ลองมาเช็คพัฒนาการด้านภาษาและการพูดในแต่ละช่วงวัย เบื้องต้น กันตามนี้เลย
May be an image of text that says 'อายุ 1 เคือน NEURO BALANCE ความเข้าใจภาษา จภาษา การแสคงออก -สะคุ้งหรือขยับตัว เมื่อได้ยินเสียงคัง นเสียง -ส่งเสียงร้องเมื่อหิว หรือ ไม่สบายตัว Z'May be an image of one or more people and text that says 'อายุ 2-3 เคือน NEURO BALANCE ความเข้าใจภาษา การแสดงออก สนใจเสียง จำเสียงได้ เคลื่อนไหวตัวเมื่อได้ยินเสียงแม่ ยิ้มหรือนิ่งฟัง -ส่งเสียงอ้อแอ้ (Babbling) เมื่อรู้สึกพอใจ หรือ ไม่พอใจ'May be an image of one or more people and text
May be an image of text that says 'อายุ 9 เคือน NEURO BALANCE ความเข้าใจภาษา การแสดงออก ำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ เช่น -เริ่มพูคตาม เลียนเสียง สวัสดี บายบ๊าย หยุคเล่น เมื่อถูกคุ ตามทำเสียงเรียกร้องความ หรือบอกว่าอย่า หรือบ สนใจ'May be an image of textMay be an illustration of text
May be an image of one or more people and text that says 'อายุ -2.6 ปี NEURO BALANCE ความเข้าใจภาษา การแสคงออก -รู้จักชื่อคนุในครอบครัว ในคร -รู้จักหน้าที่ของสิ่งของ -เข้าใจประโยคคำถาม คำสั่งสั้นๆ ไม่ชับซ้อน เช่น พ่อไปไหน ทำอะไรอยู่ -พูควลี ประโยคสั้นๆุ 2-3 พยางค์ เช่น พ่อกินข้าว -พูคโต้ตอบได้ เริ่มใช้คำเชื่อ ประโยค เช่น "และ" บอกชื่อเล่นได้'May be an image of one or more people and textMay be an image of text
May be an image of textMay be an image of text