fbpx
Neuro Balance

Neuro Balance คือ การปรับสมดุลสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการ Neurofeedback Training

กระบวนการของ Neurofeedbackneurofeedbackclipart

Neurofeedback คือการฝึกสมองโดยตรงบนรูปแบบของการเรียนรู้และพัฒนาของสมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากจะพูดถึงหลักการทำงานของ Neurofeedback แบบง่ายๆแล้วเราคงต้องนึกถึงกลไกในการทำงานของสมองเสียก่อนซึ่งกลไลหลักของสมองนั้นคือการสื่อสารระหว่างเซลส์ของสมองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด, การเคลื่อนไหว, การตัดสินใจ, การรับรู้สัมผัส, การเรียนรู้รวมไปถึงการสื่ออารมณ์ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมล้วนมาจากการสั่งการของสมองของเราโดยตรง

กิจกรรมภายในสมอง(Brain Activity) เหล่านี้จะถูกตรวจจับได้ในรูปแบบของคลื่นสมอง(Brainwave) กล่าวคือการรับส่งข้อมูลของสัญญาณไฟฟ้าบริเวณสมอง

ระหว่างการทำ Neurofeedback training จะมีการตรวจวัดคลื่นการทำงานของสมองและแปรผลออกมาเป็นรูปแบบของคลื่นต่างๆหลังจากนั้นจะนำคลื่นเหล่านี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลกลับออกมาในลักษณะของภาพและเสียงแก่ผู้เข้ารับการฝึกฝนดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากระบวนการ Neurofeedback training จะปรับการทำงานของสมองโดยใช้ผลที่ได้รับจากคลื่นสมองของตัวผู้รับการฝึกเอง

nbbrainmap

 

 

 

การทำ Brain Mapping (qEEG) หรือแผนที่สมอง

ก่อนเริ่มทำ Neurofeedback Training ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำแผนที่สมองก่อน การเก็บแผนที่สมองนั้นจะทำโดยการสวมหมวกที่มีเซนเซอร์ เพื่อตรวจจับคลื่นไฟฟ้าและการทำงานของสมองในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะถูกประมวลผลและวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของสีในแต่ละพื้นที่ของสมอง สีที่แสดงออกมาจะบ่งบอกถึงลักษณะกิจกรรมของสมองที่ทำงานมากหรือน้อยเกินไป

ด้วยวิธีการประเมินนี้จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเห็นถึงปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมแผนการฝึกฝนได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

ระหว่างการเข้ารับการปรับสมดุลย์ด้วย Neurofeedback มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ในระหว่างการทำ Neurofeedback สมองและความคิดของผู้เข้าโปรแกรมจะเปลี่ยนไปในด้านการเรียนรู้ ความคิด การวิเคราะห์ การตอบสนองกับสิ่งที่มองเห็น การรับรู้ และสัมผัสซึ่งผู้เข้ารับการฝึกจะสังเกตและสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

no1

 

ผลลัพธ์ของการทำ Neurofeedback

การฝึกสมองด้วยการทำนิวโรฟีตแบคนั้นสามารถให้ผลดีได้ในระยะยาวเพราะเป็นระบบการปรับสภาพการทำงานของสมองและไม่มีอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกฝนมากไปกว่านั้นไม่มีการใช้ยาใดๆอีกด้วย

no2

เราควรเข้ารับการฝึกฝนบ่อยขนาดไหน?
อย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

การทำ Neurofeedback Training จะไม่มีพลังงานหรือไฟฟ้าที่ส่งไปสู่สมองของผู้เข้ารับบริการ อุปกรณ์ของเราเพียงแค่ “ฟัง” คลื่นสมองของคุณและประมวลผลกลับออกมาเป็นเสียงและภาพเท่านั้น

ผลของการทำ Neurofeedback จะอยู่กับเรานานขนาดไหน

ถ้าหากเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้อารมณ์เป็นเชิงบวก ผลของการทำ Neurofeedback Training ก็จะส่งผลให้สมองของคุณสมดุลได้ในระยะยาว

การทำ Neurofeedback training ไม่ได้เพียงแต่ปรับสมดุลสมองที่มีปัญหาเท่านั้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง Neurofeedback สามารถเพิ่มศักยภาพของสมอง ทำให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ ความจำดีขึ้น หรือ ลดความวิตกกังวล จากผลวิจัย นักธุรกิจ นักกีฬา จิตรกร ล้วนมีผลตอบรับและพัฒนาการที่ดีหลังเข้ารับการฝึกฝน