fbpx

ภาวะอาการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD)

Neurofeedback (EEG Biofeedback) สามารถช่วยผู้ที่มีภาวะ Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ได้อย่างไร ?

วิธีการนิวโรฟีดแบคนั้นได้ถูกช่วยผู้ที่มีภาวะ PTSD ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 และในปี 1991 ได้มีการนำมาใช้ช่วยทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามที่มีภาวะดังกล่าว และมีการทำวิจัยโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มนึงได้รับการเทรนด้วยนิวโรฟีดแบค และกลุ่มที่สองไม่ได้รับ ในกลุ่มแรกที่ได้รับการฝึกนั้นมีอาการและสภาวะที่ดีขึ้น หลังจากผ่านไปสองปีครึ่งกลุ่มที่ได้รับการเทรนมีเพียง 20% ที่มีอาการกลับมาแต่ไม่รุนแรงเท่าก่อนเข้ารับการฝึก

Peniston, E. G., & Kulkosky, P. J. (1991). Alpha-theta brainwave neurofeedback for Vietnam veterans with combat-related post-traumatic stress disorder. Medical Psychotherapy4(1), 47-60.

ในปี 2009 ได้มีวารสารตีพิมพ์ในเรื่องผลลัพธ์ที่ไห้ผลดีกับผู้ที่มีภาวะ PTSD หลังได้รับการฝึกด้วยวิธี Neurofeedback โดยมีการนำวิธีการฝึกนี้ไปใช้กับทหารผ่านศึกชาวแคนนาดาโดยได้ทำการเก็บค่า SPECT แสกนของสมองก่อนและหลังเข้ารับการฝึกซึ่งเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทได้อย่างชัดเจน

PTSD « Neurofeedback

Othmer, S., & Othmer, S. F. (2009). Post traumatic stress disorder-The neurofeedback Remedy. Biofeedback, 37(1), 24-31.

หลังจากวิธีการนี้ได้รับผลตอบลัพธ์ที่ดีในผู้ที่มีภาวะ PTSD ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันประเทศอมเริกาได้นำมาให้บริการผ่านแก่ทหารผ่านศึกทุกคนที่หลังจากกลับมาประเทศภายใต้โครงการ Homecoming for Veterans และอีกหลายประเทศก็ได้เลือกใช้วิธีการนี้ในการพัฒนาผู้ที่มีสภาวะ PTSD ด้วยเช่นกัน

นิวโรฟีดแบค และ PTSD/Developmental Trauma

เป้าประสงค์ของการใช้นิวโรฟีดแบคกับบุคคลที่เป็น PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงนั้น หลักๆแล้วจะเน้นไปในการฝึกให้ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวสามารถควบคุมสติ อารมณ์ และสร้างความผ่อนคลายได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบประสาทได้ทำงานอย่างเป็นปกติ ผู้เข้ารับการฝึกจะสามารถอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลาย สามารถปล่อยวางไม่คิดถึงความทรงจำที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตได้ และไม่หลงเหลืออารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวนครั้งในการฝึกนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการของผู้เข้ารับการฝึกและการตอบสนองต่อวิธีการนี้ โดยทั่วไปผู้เข้ารับการฝึกจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและดีขึ้นหลังฝึกไปประมาณครั้งที่ 10

PTSD หรือ ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง คืออะไร ?

PTSD นั้นถือเป็นสภาวะจิตใจของบุคคลที่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สงคราม การก่อการร้าย ประสบภัยพิบัติ การถูกข่มขืน ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งบุคคลนั้นอาจเป็นผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์โดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวหลังเหตุการณ์จะมีอาการหลากหลาย เช่น รู้สึกผิด อยากอยู่คนเดียว หงุดหงิดเมื่อเจอสิ่งเร้า ปัญหาด้านการนอน

อาการที่เกิดขึ้นในคนที่มีภาวะนี้ หลักๆแล้วจะเป็นการเห็นภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำๆ ฝันร้าย ภาพหลอน หรือมีความวิตกกังวลอย่างรุนแรง อาการเหล่านี้จะทำให้บุคคลที่มีภาวะ PTSD มองโลกในแง่ลบ ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต กลัว และนำไปถึงการหลีกเลี่ยงในการเผชิญกับสิ่งเร้าที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เคยประสบเหตุ

วิธีการฟื้นฟูอาการ PTSD

เบื้องต้นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้ามาช่วยบุคคลที่มีภาวะดังกล่าวนั้น คือการพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นการพบจิตแพทย์ หรือนักจิตบำบัด แต่ถึงอย่างไร ในบางคนก็อาจจะมีความยากลำบากในการคุยกับจิตแพทย์ เพราะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ และไม่อยากเปิดเผยสิ่งต่างๆให้กับคนแปลกหน้า เราจะพบบ่อยในวัยรุ่นที่มีภาวะนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความร่วมมือกับการบำบัดด้วยการพูดคุย

ดังนั้นหนึ่งวิธีการที่เข้ามาช่วยเหลือกับบุคคลที่มีภาวะดังกล่าวที่ไม่ให้ความร่วมมือในการพูดคุย คือ นิวโรฟีดแบค หลังจากที่ผู้เข้ารับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางมากขึ้น เราสามารถเห็นความร่วมมือที่เยอะขึ้นในการพูดคุย

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการได้ที่

โปรแกรม Neuro Balance

โปรแกรม Bio Balance

หากท่านมีความสนใจในวิธีการนี้และอยากรู้ว่าผู้ที่มีภาวะ PTSD จะสามารถตอบสนองกับวิธีการนี้ได้ดีหรือไม่ ผู้สนใจสามารถนัดเข้ามารับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ เบอร์ติดต่อ 02 245 4227 หรือ LINE: @neurobalance