fbpx

ร่างกายคนเรามีปัจจัยทางชีวเคมีแบบธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ พฤติกรรม สุขภาพจิต และการทำงานของภูมิคุ้มกัน Bio balance เป็นการเสริมสร้างและฟื้นฟูแนวใหม่ โดยอาศัยคลื่นพลังงานแม่เหล็กที่มีความถี่ต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายให้เกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนและเพิ่มศักยภาพการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพลังให้กับเซลล์ในร่างกายเพื่อความแข็งแรง มากไปกว่านั้นจะทำให้กระบวนการสื่อสารระหว่างเซลล์สามารถติดต่อสื่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การตอบสนองของเซลล์ต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายถูกขับออกมา จึงทำให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น Bio balance จึงเป็นทางเลือกใหม่และปลอดภัยสำหรับคนทุกคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ

โดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีพลังงาน คล้ายๆ กับแบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จจนเต็ม พร้อมสำหรับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ เมื่อเราเจ็บป่วยหรือร่างกายขาดสมดุลขึ้นมา ก็คล้ายกับว่า แบตเตอรรี่ที่อ่อนแรง หรือแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพลง จึงต้องมีการชาร์จพลังให้กับแบตเตอรี่เข้าไปใหม่

icon_inf

ร่างกายคนเราจะทำงานอยู่ 2 ระบบ คือ “ซ่อม” กับ “สู้” ซึ่งหากจะให้ดีที่สุดนั้น ทั้ง 2 ระบบนี้ ควรจะเป็นไปอย่างสมดุล ดังนั้น Bio Balance จึงเป็นโปรแกรมทางเลือกที่เหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกายได้ดีที่สุด

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Bio Balance

ช่วยให้สภาวะของร่างกายมีความสมดุล แข็งแรง ระบบการทํางานต่างๆ ของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างกระบวนการบําบัดแบบธรรมชาติขึ้นเองเพื่อสร้างภูมิคุ้ม กัน และลดภาวะของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ถ้ารู้จักดูแลร่างกายให้มีความสมดุล แข็งแรง ก็จะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข

heart